https://marine-world.jp/en

Aquarium audio guiding system

1. The Seas of Kyushu

2. Genkai-Nada

3. Kinko-Wan

4. Saikai


5. Ariake-Kai

6. The Artificial fish reefs of Genkai-Nada

7. Sea Turtles

8. Aso, a Forest of Springs


9. The Open Ocean Giant Pool

10. Kaiju Island

11. The Deep Sea

12. The Finless Porpoise


13. Jellyfish

14. Amami Island Coral Reefs

15. Our Dolphin & Sea Lion Show

Web tickets